• Aeroportal News - Știri despre aviația din România

Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter

Șef serviciu

Șef serviciu

Companie: Aeroportul Internațional Sibiu

Departament: Serviciul Automatizări, IT și Comunicații

Locație: Aeroportul Internațional Sibiu

Valabilitate anunț: 8 august 2016, ora 16.00

Condiții de participare:

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică, electrotehnică, automatizări, calculatoare);
 • Permis de conducere categoria B;
 • Abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;
 • Experiența în domeniu constituie avantaj.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Acte de studii - în copie;
 • Carnet de muncă - în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Copie permis de conducere.

Dosarele se depun la sediul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, jud. Sibiu, până la data de 8 august 2016, ora 16.00.

Concursul va avea loc în data de 9 august 2016, ora 16.00 și va cuprinde următoarele probe:

 • Probă scrisă;
 • Interviu.

Bibliografie concurs:

 1. Legea nr. 182/12.04.2002 (*actualizată*) privind protecția informațiilor clasificate
 2. Scott Mueller, PC-depanare și modernizare, Editura Teora, 1999
 3. Munteanu Adrian și Greavu-Serban Valerică, Rețele de calculatoare - Proiectare și administrare, Editura Polirom, 2003
 4. Test limba engleză

Date de contact:

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Telefon secretariat: +40 269 253981

www.sibiuairport.ro

Tags: anunț, sibiu, șef serviciu, automatizări, comunicații, aeroport

Aeroporturi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Companii aeriene

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Evenimente aviatice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informații utile

 • 1
 • 2
 • 3

Instituții aviatice

 • 1

Instituții de învățământ

 • 1

Legislație

 • 1

Istoria aviației române

 • 1
 • 2

Specialiști în aviație

 • 1

Urmărește-ne pe Faccebook și Twitter: Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter