• Aeroportal News - Știri despre aviația din România

Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter

Electrician de întreținere și reparații (COR 741307)

Electrician de întreținere și reparații (COR 741307)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 8 iulie 2016 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializarea de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții sau absolvenți de școli tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Experiență minim 5 ani.

Avantaje:

 • Autorizație de electrician cat. I, emisă de ANRE.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Scrisoare de intenție;
 • Copie după actele doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Alte calificări;
 • Dovada vechimii în meserie (carte de muncă și/sau adeverință);
 • Copii după documente referitoare la alte calificări;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Copie permis de conducere categoria B;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Data limită de înscriere este 8 iulie 2016.

Modul de desfășurare a concursului:

Fiecare probă va fi notată cu note de la 1 la 10.

Nota finală de promovare a examenului final va fi de minim 7.

a) Probă scrisă:

 • Subiectele vor fi alcătuite din bibliografia de mai jos, conținând un test grilă.

Nota probei va consta din punctajul obținut la subiecte, astfel: punctajul se va acorda de la 1 la 10 pentru proba scrisă, în funcție de subiectele rezolvate, 1 punct fiind echivalentul cu nota 1. Pentru a fi admis, este obligatorie obținerea notei 7, adică 7 puncte la proba scrisă;

b) Probă practică:

 • Identificare după planșe a componențelor unui tablou de distribuție electrică;
 • Depanarea unui circuit de comandă;
 • Verificarea cunoștințelor de operare PC (Word, Excel);
 • Descrierea verbală a componentelor electronice pasive.

Nota probei va consta din punctajul obținut la probe, astfel: punctajul se va acorda de la 1 la 10 pentru proba practică, în funcție de probele rezolvate, 1 punct fiind echivalentul cu nota 1. Pentru a fi admis, este obligatorie obținerea notei 7, adică 7 puncte la proba practică;

Nota finală va fi media aritmetică a punctelor de la proba scrisă și proba practică.

c) Interviu: primii doi clasați.

Bibliografie:

 • Domeniul tematic Electrotehnică: Manuale și cărți din literatura de specialitate;
 • Domeniul tematic Legislație:
  • Legile și reglementările aprobate prin Hotărâri ale Guvernului publicate în Monitorul Oficial al României. Reglementările ANRE (regulamente, coduri etc.) aprobate prin Ordin al președintelui ANRE;
 • Domeniul tematic Norme tehnice:
  • Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al președintelui ANRE;
  • Normele tehnice ce au indicativul PE (prescripție energetică);
 • Agenda electricianului;
 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Șos. Târgu Mureș - Luduș, km. 14.5, Vidrasău, jud. Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Tags: anunț, electrician, aeroport, transilvania, târgu mureș

Aeroporturi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Companii aeriene

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Evenimente aviatice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informații utile

 • 1
 • 2
 • 3

Instituții aviatice

 • 1

Instituții de învățământ

 • 1

Legislație

 • 1

Istoria aviației române

 • 1
 • 2

Specialiști în aviație

 • 1

Urmărește-ne pe Faccebook și Twitter: Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter