• Aeroportal News - Știri despre aviația din România

Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter

aeroport - Aeroportal News - știri despre aviația din România

Agent salvare aeroportuară

Agent salvare aeroportuară

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 17 august 2016, ora 14.00

Condiții necesare:

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Certificat de calificare în meseria de servant pompier civil sau stagiu militar satisfăcut la unitatea militară de pompieri și posedă certificat de calificare eliberat de unitatea militară de profil/formatori autorizați, atestat de servant pompier;
 • Permis de conducere categoriile B și C;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Cunoștințe de limba engleză - nivel mediu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • CV;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 17 august 2016, ora 14.00.

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Proba practică;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 18 august 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii

Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii

Companie: Aeroportul Internațional Sibiu

Departament: Serviciul pentru Situații de Urgență

Locație: Aeroportul Internațional Sibiu

Valabilitate anunț: 27 iunie 2016, ora 16.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Studii generale;
 • Cursuri de calificare în domeniul PSI;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Condiție fizică bună.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Acte de studii - în copie;
 • Carnet de muncă - în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Copie permis de conducere.

Dosarele se depun la sediul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, jud. Sibiu, până la data de 27 iunie 2016, ora 16.00.

Concursul va avea loc în data de 28 iunie 2016, ora 10.00.

Bibliografie concurs:

 1. Legea nr. 307 din 12.07.2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor
 2. Ordonanța Guvernului nr. 29 din 28.08.1997 (republicată și actualizată) privind Codul Aerian Civil
 3. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, completat cu O.M.A.I. nr. 166 din 27.10.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Telefon secretariat: +40 269 253981

www.sibiuairport.ro

Agent Securitate Aeroportuară (COR 315509)

Agent Securitate Aeroportuară (COR 315509)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 16 iunie 2016, ora 16.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții necesare:

 • Cetățenie română;
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel etc.)
 • Fără cazier;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit) - nivel mediu.

Avantaje:

 • Studii superioare;
 • Cursuri de specialitate în domeniu.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Scrisoare de intenție (Cerere de participare la concurs);
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Alte calificări;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate;
 • Formular special verificare antecedente (se va obține de la secretariatul regiei).

Data limită de înscriere este 16 iunie 2016, ora 16.00.

Modul de desfășurare a concursului:

 • Probă scrisă:

a) Din bibliografia prezentată mai jos;

b) Traducere text din limba engleză în limba română și din limba română în limba engleză.

 • Probă practică:

a) Operare PC;

b) Alergare 100 metri și 1.000 metri.

 • Interviu: primii (minim 2) clasați.

Bibliografie:

 • Codul Aerian al României, așa cum a fost modificat și completat cu Legea nr. 98/2014;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare s standardelor de bază comune în domeniul securității aviației - Capitolele 1, 4, 5, 8, 9 și 11;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș (H.C.J.M.) nr. 25/25.02.2012, așa cum a fost modificat și completat de H.C.J.M. nr. 117/28.09.2012, H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012 și H.C.J.M. nr. 106/13.08.2015.

Modul de punctare:

Teorie = 70 puncte

 • R.O.F. al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș = 10 puncte
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1998 = 30 puncte
 • Codul Aerian al României = 10 puncte
 • Traducerea unui text din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română = 20 puncte

Punctaj minim de promovare: 50 puncte

Practică = 30 puncte

Probă fizică (încadrare în barem, efort fizic):

 • Alergare viteză (100 metri) = 10 puncte
 • Alergare rezistență (1.000 metri) = 10 puncte

Pentru susținerea probei fizice, concurenții se vor prezenta în echipament corespunzător.

Operare PC:

 • Redactarea unui text în Office Word și inserarea unui tabel, conform cerințelor, într-o unitate de timp = 10 puncte

Punctaj minim de promovare: 20 puncte

Punctajul final se obține prin însumarea punctelor obținute la toate probele susținute.

Punctajul final minim de promovare va fi de 70 puncte, echivalentul notei 7.00.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Conducător autospecială (COR 833204)

Conducător autospecială (COR 833204)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 5 iulie 2016, ora 16.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Liceu sau școală profesională;
 • Fără cazier judiciar;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Cunoștințe în domeniul relațiilor publice;
 • Carnet de conducere categoriile B, C, D, E (cunoștințe teoretice și practice în conducerea tractorului, cu echipamente aferente);
 • Experiență în domeniu - minim 3 ani.

Avantaje:

 • Calificări suplimentare.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Scrisoare de intenție (Cerere de participare la concurs);
 • Copie după actele doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Copii după alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Copie a permisului de conducere;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă și funcție începând cu data de 01.01.2011;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate (candidatul nu suferă de boli cronice fizice sau psihice).

Data limită de înscriere este 5 iulie 2016, ora 16.00.

Modul de desfășurare a concursului:

 • Probă scrisă (teorie):

a) Din bibliografia prezentată mai jos.

 • Probă practică:

a) Conducere tractor U650 și multifuncțional deszăpezire P21 BUCHER.

 • Interviu: primii (minim) doi clasați.

Bibliografie:

 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Manual tractor U650;
 • Chestionar de circulație.

Modul de punctare:

Proba scrisă (teorie) = 40% din punctajul final, echivalent cu nota 4.00

 • Manual tractor U650 (2 puncte) = 20%
 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă (1 punct) = 10%
 • Test circulație rutieră (1 punct) = 10%

Proba practică = 60% din punctajul final, echivalent cu nota 6.00

Punctajul maxim este de 100 de puncte, echivalent cu nota 10.00.

Punctajul minim pentru a fi considerat admis este de 70 de puncte, echivalent cu nota 7.00.

Punctajul final (nota finală) se obține prin însumarea punctelor obținute la probele susținute.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Șos. Târgu Mureș - Luduș, km. 14.5, Vidrasău, jud. Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Dispecer sol

Dispecer sol

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 8 iulie 2016, ora 14.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții necesare:

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel etc.);
 • Fără cazier;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunoștințe de limba engleză - nivel mediu;
 • Vârsta maximă 30 ani;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Seriozitate și profesionalism.

Avantaj:

 • Experiență în domeniul aeronautic.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 8 iulie 2016, ora 14.00.

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 11 iulie 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Electrician de întreținere și reparații

Electrician de întreținere și reparații

Companie: Aeroportul Internațional Sibiu

Departament: Departamentul Tehnic

Locație: Aeroportul Internațional Sibiu

Valabilitate anunț: 5 august 2016, ora 13.30 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Studii generale;
 • Curs de calificare în meseria de electrician;
 • Constituie avantaj: experiență în domeniul automatizărilor.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Acte de studii - în copie;
 • Carnet de muncă - în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Dosarele se depun la sediul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, jud. Sibiu, până la data de 5 august 2016, ora 13.30.

Concursul va avea loc în data de 8 august 2016, ora 11.00 și va cuprinde următoarele probe:

 • Probă scrisă;
 • Interviu.

Bibliografie concurs:

 1. Enciclopedia Tehnică de Instalații - Manualul de Instalații - Instalații Electrice și Automatizări
 2. Agenda Electricianului
 3. Manualul Electricianului de întreținere și reparații
 4. Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale - NSSM 111

Date de contact:

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Telefon secretariat: +40 269 253981

www.sibiuairport.ro

Electrician de întreținere și reparații (COR 741307)

Electrician de întreținere și reparații (COR 741307)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 8 iulie 2016 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializarea de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții sau absolvenți de școli tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Experiență minim 5 ani.

Avantaje:

 • Autorizație de electrician cat. I, emisă de ANRE.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Scrisoare de intenție;
 • Copie după actele doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Alte calificări;
 • Dovada vechimii în meserie (carte de muncă și/sau adeverință);
 • Copii după documente referitoare la alte calificări;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Copie permis de conducere categoria B;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Data limită de înscriere este 8 iulie 2016.

Modul de desfășurare a concursului:

Fiecare probă va fi notată cu note de la 1 la 10.

Nota finală de promovare a examenului final va fi de minim 7.

a) Probă scrisă:

 • Subiectele vor fi alcătuite din bibliografia de mai jos, conținând un test grilă.

Nota probei va consta din punctajul obținut la subiecte, astfel: punctajul se va acorda de la 1 la 10 pentru proba scrisă, în funcție de subiectele rezolvate, 1 punct fiind echivalentul cu nota 1. Pentru a fi admis, este obligatorie obținerea notei 7, adică 7 puncte la proba scrisă;

b) Probă practică:

 • Identificare după planșe a componențelor unui tablou de distribuție electrică;
 • Depanarea unui circuit de comandă;
 • Verificarea cunoștințelor de operare PC (Word, Excel);
 • Descrierea verbală a componentelor electronice pasive.

Nota probei va consta din punctajul obținut la probe, astfel: punctajul se va acorda de la 1 la 10 pentru proba practică, în funcție de probele rezolvate, 1 punct fiind echivalentul cu nota 1. Pentru a fi admis, este obligatorie obținerea notei 7, adică 7 puncte la proba practică;

Nota finală va fi media aritmetică a punctelor de la proba scrisă și proba practică.

c) Interviu: primii doi clasați.

Bibliografie:

 • Domeniul tematic Electrotehnică: Manuale și cărți din literatura de specialitate;
 • Domeniul tematic Legislație:
  • Legile și reglementările aprobate prin Hotărâri ale Guvernului publicate în Monitorul Oficial al României. Reglementările ANRE (regulamente, coduri etc.) aprobate prin Ordin al președintelui ANRE;
 • Domeniul tematic Norme tehnice:
  • Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al președintelui ANRE;
  • Normele tehnice ce au indicativul PE (prescripție energetică);
 • Agenda electricianului;
 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Șos. Târgu Mureș - Luduș, km. 14.5, Vidrasău, jud. Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Femeie de serviciu

Femeie de serviciu

Companie: Aeroportul Internațional Sibiu

Departament: Compartimentul Curățenie Aeronave

Locație: Aeroportul Internațional Sibiu

Valabilitate anunț: 4 august 2016, ora 16.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Studii generale;
 • Persoană organizată, riguroasă, dinamică.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Acte de studii - în copie;
 • Carnet de muncă - în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Dosarele se depun la sediul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, jud. Sibiu, până la data de 4 august 2016, ora 16.00.

Concursul va avea loc în data de 5 august 2016, ora 10.00.

Bibliografie concurs:

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă:

 • Capitolul II. Domeniul de aplicare, art. 5 - termeni și expresii;
 • Secțiunea a 7-a. Instruirea lucrătorilor, Capitolul IV. Obligațiile lucrătorilor.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Telefon secretariat: +40 269 253981

www.sibiuairport.ro

Inginer constructor

Inginer constructor

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 10 august 2016, ora 14.00

Condiții necesare:

 • Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei civile (construcții civile industriale și agricole / căi ferate, drumuri, poduri), inginerie și management în construcții (inginerie economică în construcții), ingineria instalațiilor (instalații pentru construcții);
 • Fără cazier;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Cunoștințe de limba engleză - nivel mediu;
 • Foarte bună capacitate de organizare și abilități de lucru în echipă;
 • Cunoștințe operare PC: Autocad, Microsoft Office (Word, Excel);
 • Experiență: minim 3 ani;
 • Rigurozitate, atenție la detalii și mod de lucru organizat;
 • Rezistență la stres;
 • Seriozitate și profesionalism.

Avantaj:

 • Experiență mai mare de 5 ani în domeniu;
 • Experiență pe un post similar într-o instituție publică;
 • Experiență în domeniul aeroportuar.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 10 august 2016, ora 14.00.

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă - 2 ore;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 11 august 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Manipulant mărfuri (COD 933303)

Manipulant mărfuri (COR 933303)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 8 iulie 2016, ora 16.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Studii generale;
 • Fără cazier judiciar;
 • Apt pentru efort fizic și psihic.

Avantaje:

 • Studii medii;
 • Alte calificări.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Scrisoare de intenție (Cerere de participare la concurs);
 • Copie după actele doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Copii după documente referitoare la alte calificări;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Dosarele se depun în perioada 29 iunie 2016 - 8 iulie 2016, între orele 8.00-16.00.

Modul de desfășurare a concursului:

 • Probă scrisă:

a) Din bibliografia prezentată mai jos.

 • Probă practică:

a) Probe fizice: tracțiuni, flotări, genuflexiuni.

 • Interviu: primii doi clasați.

Bibliografie:

Modul de punctare:

 • Proba scrisă = 50 de puncte, punctajul minim pentru a fi considerat admis fiind de 35 de puncte
 • Proba practică = 50 de puncte, punctajul minim pentru a fi considerat admis fiind de 35 de puncte
  • Tracțiuni: 20 de puncte
  • Flotări: 15 puncte
  • Genuflexiuni: 15 puncte

Punctajul final se obține prin însumarea punctelor obținute la toate probele susținute.

Punctajul minim de promovare a examenului este de 70 de puncte, echivalentul notei 7.00.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Șos. Târgu Mureș - Luduș, km. 14.5, Vidrasău, jud. Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Muncitor în serviciile de trafic aerian

Muncitor în serviciile de trafic aerian

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 17 august 2016, ora 14.00

Condiții necesare:

 • Studii medii tehnice în domeniu (construcții civile industriale și agricole, drumuri și poduri, instalații pentru construcții, lăcătuşărie, sudură);
 • Fără cazier;
 • Rigurozitate, atenție la detalii și mod de lucru organizat;
 • Rezistență la stres;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Seriozitate și profesionalism;
 • Apt pentru lucru la înălțime;
 • Permis de conducere categoria B.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • CV;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 17 august 2016, ora 14.00.

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 18 august 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Operator de handling

Operator de handling

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 8 iulie 2016, ora 14.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții necesare:

 • Studii medii;
 • Permis de conducere categoriile B și C;
 • Apt pentru lucru la înălțime;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Seriozitate și profesionalism.

Avantaj:

 • Experiență în domeniul aeronautic.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 8 iulie 2016, ora 14.00.

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 11 iulie 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Șef serviciu

Șef serviciu

Companie: Aeroportul Internațional Sibiu

Departament: Serviciul Automatizări, IT și Comunicații

Locație: Aeroportul Internațional Sibiu

Valabilitate anunț: 8 august 2016, ora 16.00

Condiții de participare:

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică, electrotehnică, automatizări, calculatoare);
 • Permis de conducere categoria B;
 • Abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;
 • Experiența în domeniu constituie avantaj.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cerere de înscriere;
 • Curriculum vitae;
 • Acte de studii - în copie;
 • Carnet de muncă - în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia actului de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Copie permis de conducere.

Dosarele se depun la sediul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, jud. Sibiu, până la data de 8 august 2016, ora 16.00.

Concursul va avea loc în data de 9 august 2016, ora 16.00 și va cuprinde următoarele probe:

 • Probă scrisă;
 • Interviu.

Bibliografie concurs:

 1. Legea nr. 182/12.04.2002 (*actualizată*) privind protecția informațiilor clasificate
 2. Scott Mueller, PC-depanare și modernizare, Editura Teora, 1999
 3. Munteanu Adrian și Greavu-Serban Valerică, Rețele de calculatoare - Proiectare și administrare, Editura Polirom, 2003
 4. Test limba engleză

Date de contact:

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Telefon secretariat: +40 269 253981

www.sibiuairport.ro

Șofer categoria B, C, D, E

Șofer categoria B, C, D, E

Companie: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Locație: Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj

Valabilitate anunț: 29 iulie 2016, ora 14.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții necesare:

 • Studii medii;
 • Permis de conducere categoriile B, C, D și E;
 • Fără cazier;
 • Apt pentru efort fizic și psihic;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Seriozitate și profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutive în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Data limită de înscriere: dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Secretariatul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la data de 29 iulie 2016, ora 14.00.

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă - o oră;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Concursul va avea loc în data de 1 august 2016, ora 10.00.

Date de contact:

Informații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj R.A. din Str. Traian Vuia nr. 149, telefon: +40 264 307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

www.airportcluj.ro

Specialist Relații Publice (COR 243201)

Specialist Relații Publice (COR 243201)

Companie: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Locație: Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

Valabilitate anunț: 30 iunie 2016, ora 15.00 - ANUNȚ EXPIRAT

Condiții de participare:

 • Studii superioare;
 • Cunoștințe de limba engleză - nivel avansat;
 • Cunoștințe de operare PC;
 • Cunoștințe în domeniul relațiilor publice;
 • Cunoștințe de marketing;
 • Fără cazier judiciar;
 • Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale.

Depunerea dosarelor:

 • În perioada 22-30 iunie 2016, între orele 08.00-15.00;
 • Rezultatul selecției dosarelor și data și ora desfășurării concursului se vor publica prin afișare pe website-ul Aeroportului "Transilvania" Târgu Mureș: www.aeroportultransilvania.ro.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Scrisoare de intenție (Cerere de participare la concurs);
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • CV (curriculum vitae) model UE;
 • Cazier judiciar;
 • Copii după alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă și funcție începând cu data de 01.01.2011;
 • Copie C.I. sau B.I.;
 • Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Data limită de înscriere este 30 iunie 2016, ora 15.00.

Modul de desfășurare a concursului:

 • Probă scrisă:

a) Din bibliografia prezentată mai jos;

b) Traducere text din limba engleză în limba română și din limba română în limba engleză.

 • Probă practică:

a) Prezentare proiect de marketing/comunicare/relații publice/branding, realizat și implementat.

 • Interviu: primii (minim) doi clasați.

Bibliografie:

 • Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș (H.C.J.M.) nr. 25/25.02.2012, așa cum a fost modificat și completat de H.C.J.M. nr. 117/28.09.2012, H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012 și H.C.J.M. nr. 106/13.08.2015;
 • Legea nr. 544/2001 (actualizată) privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Modul de punctare:

Proba scrisă

 • 5 întrebări din reglementările din bibliografie, fiecare notate cu câte 15 puncte = 75 puncte
 • Traducerea unui text din limba engleză în limba română și din limba română în limba engleză = 25 puncte

Total probă scrisă = 100 puncte

Punctaj minim pentru a fi admis la proba scrisă: 50 puncte

Proba practică

 • Prezentare proiect de marketing/comunicare/relații publice/branding, realizat și implementat = 100 puncte

Punctaj minim pentru a fi admis la proba practică: 50 puncte

Punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică, minim 70 puncte, echivalentul notei 7.00 pentru a fi admis.

Durata examinării:

 • Proba scrisă: 3 ore;
 • Proba practică: 1 oră și jumătate.

Date de contact:

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Șos. Târgu Mureș - Luduș, km. 14.5, Vidrasău, jud. Mureș

Telefon: +40 265 328257

www.aeroportultransilvania.ro

Aeroporturi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Companii aeriene

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Evenimente aviatice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informații utile

 • 1
 • 2
 • 3

Instituții aviatice

 • 1

Instituții de învățământ

 • 1

Legislație

 • 1

Istoria aviației române

 • 1
 • 2

Specialiști în aviație

 • 1

Urmărește-ne pe Faccebook și Twitter: Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter