Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter

Drepturile pasagerilor din transportul aerian

Ce înțelegem prin drepturile pasagerilor din transportul aerian?

Există următoarele categorii principale de drepturi ale pasagerilor din transportul aerian:

 1. Drepturile pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare, anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor;
 2. Drepturile pasagerilor în cazul întârzierii, distrugerii sau pierderii bagajelor, reglementate prin Convenția de la Montreal;
 3. Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului
 4. Drepturile pasagerilor minori neînsoțiți.

Aceste drepturi se aplică dacă:

 • Decolați de pe orice aeroport situat în Uniunea Europeană sau
 • Aterizați pe teritoriul Uniunii Europene, la bordul unei aeronave aparținând unui transportator aerian din UE sau Islanda, Norvegia ori Elveția.

Întrucât în practică existau interpretări diferite, pe data de 15 iunie 2016, Comisia Europeană a publicat un ghid cu orientări interpretative referitoare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și la Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

Drepturile pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare, anulării, întârzierii prelungite a zborurilor sau rezervărilor peste limita locurilor disponibile

Refuzul la îmbarcare

Refuzul la îmbarcare cuprinde situațiile în care compania refuză transportul pasagerilor pe un anumit zbor, deși aceștia s-au prezentat pentru îmbarcare în condițiile stabilite (dețin o rezervare pentru zborul respectiv și se prezintă personal pentru înregistrare la ora și în condițiile stabilite sau, dacă nu este indicată o oră, nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare).

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi trebuie să facă un apel la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor, în schimbul acordării unor indemnizații. În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalți pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinței acestora, acordându-le compensații. Operatorii de transport aerian acordă prioritate transportării persoanelor cu mobilitate redusă și însoțitorilor acestora.

Refuzul la îmbarcare pentru motive temeinice, cum ar fi starea de sănătate, cerințele de siguranță sau securitate, documente de călătorie necorespunzătoare, reprezintă o excepție de la regulă și nu dă naștere la drepturile menționate.

a) Dreptul la asistență. În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:

 • mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare;
 • cazare hotelieră, dacă este necesară o ședere de una sau mai multe nopți ori dacă este necesară o ședere suplimentară față de cea prevăzută de pasager;
 • transportul dintre aeroport și locul cazării;
 • două apeluri telefonice, mesaje prin telex, telefon sau fax.

b) Dreptul la rambursare și dreptul la redirecționare. În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a alege între:

 • rambursarea, în termen de şapte zile a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

c) Dreptul la compensație. În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerii primesc o compensație în valoare de:

 • 250 EUR pentru toate zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate zborurile cuprinse între 1.500 și 3.500 km;
 • 600 EUR pentru toate celelalte zboruri.

În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerii au dreptul la compensație chiar dacă beneficiază de rambursare sau redirecționare. Compensația se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar. Dacă pasagerul își exprimă acordul în scris, compensația se poate oferi în bonuri de călătorie și/sau alte servicii. Nu este prevăzut un termen maxim până la care trebuie plătită compensația.

Operatorul de transport aerian poate reduce cu 50% compensația atunci când pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire a zborului rezervat inițial:

 • cu două ore, pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puțin sau
 • cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 km sau
 • cu patru ore, pentru toate celelalte zboruri.

Anularea zborului

Anularea zborului este definită ca fiind neefectuarea unui zbor programat anterior și pentru care s-a făcut cel puțin o rezervare. Potrivit Curții Europene de Justiție, un zbor este anulat atunci când zborul prevăzut anterior și întârziat este transferat pe un zbor alternativ. Un zbor întârziat, indiferent de durata întârzierii, chiar dacă este prelungită, nu poate fi considerat zbor anulat dacă se efectuează în conformitate cu programarea prevăzută anterior de către operatorul de transport aerian.

a) Dreptul la asistență. În cazul anulării zborului, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:

 • mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare și
 • două apeluri telefonice, mesaje prin telex, telefon sau fax.

În eventualitatea unei redirecționări, dacă ora de plecare anticipată a unui nou zbor este la cel puțin o zi după ora de plecare programată pentru zborul anulat, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit:

 • cazare hotelieră și
 • transportul dintre aeroport și locul cazării.

b) Dreptul la rambursare și dreptul la redirecționare. În cazul anulării zborului, pasagerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a alege între:

 • rambursarea, în termen de şapte zile a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

c) Dreptul la compensație. În cazul anulării zborului, pasagerii primesc o compensație cuprinsă între 250 EUR și 600 EUR, în funcție de distanță.

Pentru zborurile din interiorul UE, compensația este în valoare de:

 • 250 EUR pentru zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru zborurile de peste 1.500.

Pentru zborurile între un aeroport UE și unul din afara UE, compensația este în valoare de:

 • 250 EUR pentru zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru zborurile cuprinse între 1.501 km și 3.500 km;
 • 600 EUR pentru zborurile de peste 3.500 km.

În cazul anulării zborului, pasagerii au dreptul la compensație chiar dacă beneficiază de rambursare sau redirecționare. Compensația se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar. Dacă pasagerul își exprimă acordul în scris, compensația se poate oferi în bonuri de călătorie și/sau alte servicii. Nu este prevăzut un termen maxim până la care trebuie plătită compensația.

Operatorul de transport aerian poate reduce cu 50% compensația atunci când pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire a zborului rezervat inițial:

 • cu două ore, pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puțin sau
 • cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 km sau
 • cu patru ore, pentru toate celelalte zboruri.

Excepții. Pasagerii nu pot primi compensații în următoarele cazuri:

 • daca sunt informați despre anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;
 • daca sunt informați despre anulare într-un termen cuprins între două săptămâni și şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută;
 • daca sunt informați despre anulare cu mai puțin de şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută;
 • dacă operatorul de transport aerian poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate, în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile (de exemplu: din cauza condițiilor meteo nefavorabile).

Întârzierea zborului

Zbor întârziat - conform Curții Europene de Justiție, un zbor este considerat întârziat dacă este efectuat în conformitate cu programarea prevăzută inițial și dacă ora efectivă de plecare a acestuia este întârziată față de ora de plecare prevăzută.

Pasagerilor li se oferă asistență în oricare din cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare, după cum urmează:

 • timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1.500 de kilometri sau mai puțin;
 • timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1.500 de km și al oricăror alte zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 de km;
 • timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor celorlalte zboruri.

a) Dreptul la asistență. În cazul întârzierii zborului, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:

 • mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare și
 • două apeluri telefonice, mesaje prin telex, telefon sau fax.

Dacă ora de plecare anticipată este la cel puțin o zi după ora de plecare anunțata inițial, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit:

 • cazare hotelieră și
 • transportul dintre aeroport și locul cazării.

b) Dreptul la rambursare. În cazul în care întârzierea zborului este de cel puțin cinci ore, pasagerilor trebuie să li se ofere rambursarea, în termen de şapte zile a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil.

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie inferioară prețului de achiziție a biletului, atunci, în termen de șapte zile, acesta rambursează:

 • 30% din prețul biletului pentru toate zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 50% din prețul biletului pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1.500 km, cu excepția zborurilor dintre teritoriul țărilor UE și departamentele franceze de peste mări și pentru toate celelalte zboruri variind între 1.500 și 3.500 kilometri;
 • 75 % din prețul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menționate mai sus, incluzând zborurile dintre teritoriile țărilor UE și departamentele franceze de peste mări.

c) Dreptul la compensație. Conform Curții Europene de Justiție, pasagerii zborurilor întârziate pot invoca dreptul la compensație atunci când suportă, ca urmare a întârzierii unui zbor, o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, cu alte cuvinte atunci când ajung la destinația lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian.

Pentru zborurile din interiorul UE, compensația este în valoare de:

 • 250 EUR pentru zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru zborurile de peste 1.500.

Pentru zborurile între un aeroport UE și unul din afara UE, compensația este în valoare de:

 • 250 EUR pentru zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru zborurile cuprinse între 1.501 km și 3.500 km;
 • 600 EUR pentru zborurile de peste 3.500 km.

Compensația se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar. Dacă pasagerul își exprimă acordul în scris, compensația se poate oferi în bonuri de călătorie și/sau alte servicii. Nu este prevăzut un termen maxim până la care trebuie plătită compensația.

Dacă operatorul aerian vă oferă un zbor alternativ, cu un orar asemănător, valoarea compensației poate să scadă cu 50%.

Excepție. Potrivit Curții Europene de Justiție, pasagerii nu pot solicita compensații în cazul întârzierii în situația în care, chiar dacă au suferit o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, operatorul de transport aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate, în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Împrejurările excepționale reprezintă evenimente care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt inerente exercitării activității normale a activității operatorului de transport aerian vizat, scapă de sub controlul efectiv al acestuia și nu pot fi evitate, în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile (de exemplu: din cauza condițiilor meteo nefavorabile). Caracterul excepțional al unui eveniment este analizat în funcție de circumstanțele producerii sale, în fiecare caz în parte.

Chiar dacă nu aveți dreptul la despăgubiri pentru situații excepționale, operatorul aerian trebuie să vă propună una din următoarele variante:

 • Rambursarea costului biletului (întreg sau corespunzător segmentului de zbor pe care nu l-ați parcurs);
 • O altă modalitate de transport până la destinația finală, cu prima ocazie;
 • Reprogramarea zborului la o dată aleasă de dumneavoastră (în funcție de locurile disponibile).

Formalități pentru obținerea unei rambursări sau despăgubiri

În cazul în care considerați că vi s-au încălcat drepturile la transportul cu avionul, pentru obținerea unei rambursări sau despăgubiri, va trebui să parcurgeți următorii pași:

 • Completați formularul de plângere privind încălcarea drepturilor pasagerilor și îl transmiteți companiei aeriene. Nu uitați să păstrați o copie!
 • Dacă nu obțineți nici un rezultat sau dacă răspunsul nu este satisfăcător, puteți adresa o plângere autorității competente din țara UE în care a avut loc incidentul. În România, organismul național competent este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ale cărei date de contact sunt următoarele:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1

Telefon relații cu publicul: 0219551

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Website: www.anpc.ro

 • Dacă incidentul a avut loc într-o țară terță, dar a implicat o companie aeriană din UE, puteți trimite plângerea autorităților competente din țara europeană de destinație.

Drepturile pasagerilor în cazul întârzierii, distrugerii sau pierderii bagajelor

Regulamentul (CE) nr. 2027/1997 al Consiliului din 9 octombrie 1997, privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002, impune operatorilor de transport aerian comunitari aplicarea Convenției de la Montreal din 1999 în privința transportului aerian de pasageri și bunuri.

a) Dreptul de compensație. Pasagerul este îndreptățit să solicite compensații dacă transportatorul recunoaște pierderea unui bagaj înregistrat sau un bagaj înregistrat care nu a sosit la destinație în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească.

În cazul în care bagajele nu sunt predate pasagerilor atunci când ajung la destinația finală, pasagerii trebuie să completeze și să depuna imediat o reclamație vizând bagajul întârziat (Property Irregularity Report – PIR) la serviciul specializat din cadrul aeroportului. O copie a acestui document având un număr de înregistrare trebuie păstrată de pasager. După depunerea reclamației, operatorul de transport aerian vizat trebuie anunțat în termen de maxim 7 zile.

Convenția de la Montreal stabilește că operatorul de transport aerian răspunde pentru daunele suferite de pasageri din cauza distrugerii, deteriorării sau întârzierii bagajului. Din păcate, prin Convenție nu este reglementată o procedură de stabilire și acoperire a daunelor provocate în aceste situații, ci numai o limită de răspundere a transportatorului aerian de maxim 1.000 DST (Drepturi Speciale de Tragere), aproximativ 4.500 RON (cursul de schimb poate fi urmărit pe pagina de internet a Băncii Naționale a României - http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx). Aceeași limită de răspundere a transportatorului aerian este valabilă și în cazul pierderii bagajelor.

În practică, operatorul de transport aerian este cel care stabilește valoarea despăgubirilor, în principiu pe baza documentelor anexate de pasageri. În cazul întârzierii bagajelor, operatorii de transport aerian fie pun la dispoziția pasagerilor o sumă de bani pentru produse de strictă necesitate (igienă și îngrijire personală etc.), fie rambursează pasagerilor sumele plătite pentru produse de strictă necesitate, pe baza documentelor anexate la reclamație.

Dacă transportatorul aerian a recunoscut pierderea bagajului sau bagajul nu a sosit la destinație în termen de 21 de zile, pasagerii au dreptul de a solicita compensații. În acest sens, pasagerii trebuie să înainteze către operatorul de transport aerian o cerere de despăgubire, la care să anexeze copii ale următoarelor documente:

 • PIR (Property Irregularity Report);
 • bilete de avion;
 • tichete de îmbarcare (boarding pass);
 • lista a obiectelor din bagaj, însoțită de documente doveditoare.

În practică, operatorii aerieni solicită pasagerilor al căror bagaj a fost pierdut să facă dovada valorii obiectelor conținute în bagaj și a obiectelor de strictă necesitate achizitionate pentru a le înlocui pe cele pierdute. Despăgubirile vor acoperi în acest caz sumele dovedite, fără a se depăși limita menționată (1.000 DST). Dac, în schimb, consumatorul nu poate proba valoarea obiectelor din bagaj și a celor de strictă necesitate achiziționate, companiile aeriene acordă de regulă despăgubiri în funcție de greutatea bagajului, conform propriilor reguli de transport (în cele mai multe cazuri, se va acorda o despăgubire de aproximativ 20 euro/kg).

În oricare din situații (întârzierea, distrugerea sau pierderea bagajelor), dacă pasagerii nu sunt mulțumiți de valoarea despăgubirilor, iar încercările de soluționare a problemei fie pe cale amiabilă, fie prin intermediul unor organisme de soluționare alternativă a disputelor (ADR) nu dau rezultat, se pot adresa instanței de judecată, care va face o evaluare a daunelor suferite de pasageri.

Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului

Pasagerii cu handicap și pasagerii cu mobilitate redusă beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de a nu li se refuza transportul pe motivul handicapului sau al mobilității reduse. Astfel, operatorul de transport aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism nu pot refuza, pe motivul handicapului sau al mobilității reduse:

 • să accepte o rezervare pentru un zbor;
 • să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă, cu condiția ca persoana respectivă să dețină un bilet valid și o rezervare.

Excepții. Operatorul de transport aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism pot refuza transportul, pe motivul handicapului sau al mobilității reduse, numai în două cazuri strict prevăzute de legislație:

 • pentru a se supune cerințelor de siguranță aplicabile stabilite de legislația internațională, comunitară sau internă sau pentru a se supune cerințelor de siguranță stabilite de autoritatea care a eliberat certificatul de operare în domeniul transportului aerian transportatorului aerian respectiv;
 • dacă dimensiunile aeronavei sau ale ușilor acesteia fac fizic imposibile îmbarcarea sau transportul respectivei persoane cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă.

Motivele refuzului trebuie comunicate de îndată persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă. La cerere, motivele trebuie comunicate în scris, în termen de 5 zile lucrătoare.

În cazul refuzului la transport pe motivul handicapului sau al mobilității reduse în cele două cazuri strict prevăzute de legislație transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism trebuie să depună toate eforturile pentru a propune o alternativă acceptabilă persoanei respective.

b) Dreptul la rambursare sau redirecționare. Fiecare pasager cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă căreia i-a fost refuzată îmbarcarea pe motivul handicapului sau al mobilității reduse și fiecare persoană care însoțește respectivul pasager are dreptul de a alege între:

 • rambursarea, în termen de șapte zile a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau
 • redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

c) Dreptul la asistență gratuită la aeroport și în aeronavă. Pentru a beneficia de servicii de asistență gratuită, notificarea privind solicitarea specială pentru asistență trebuie adresată transportatorului aerian, agentului acestuia sau operatorului de turism cu cel puțin 48 de ore înainte de ora publicată a zborului.

Serviciile de asistență din partea administrației aeroportului includ:

 • comunicarea sosirii la un aeroport și solicitarea de asistență la punctele desemnate din interiorul și exteriorul clădirilor terminalelor;
 • deplasarea de la un punct desemnat la ghișeul de îmbarcare;
 • îmbarcarea și înregistrarea bagajelor;
 • deplasarea de la ghișeul de îmbarcare spre aeronavă, cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare, vamă și siguranță;
 • îmbarcarea la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, cărucioarelor cu rotile sau altui tip de asistență necesară, după caz;
 • deplasarea de la ușa aeronavei spre locurile atribuite;
 • depozitarea și recuperarea bagajului de la bordul aeronavei;
 • deplasarea de la locurile atribuite spre ușa aeronavei;
 • debarcarea de la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, cărucioarelor cu rotile sau altui tip de asistență necesară, după caz;
 • deplasarea de la aeronavă spre sala de preluare a bagajelor, cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare și vamă;
 • deplasarea de la sala de preluare a bagajelor spre un punct desemnat;
 • asigurarea accesului la zborurile de corespondență în caz de tranzit, cu furnizarea asistenței în aer și la sol, precum și în interiorul terminalelor și între acestea, după caz;
 • deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar;
 • handling-ul la sol al tuturor tipurilor de echipament de mobilitate;
 • înlocuirea temporară a echipamentelor de mobilitate deteriorate sau pierdute;
 • handling-ul la sol al câinilor utilitari recunoscuți, după caz;
 • comunicarea informației cu privire la zboruri în formate accesibile.

În cazul în care o persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, această persoană trebuie, dacă se solicită acest lucru, să aibă permisiunea de a furniza asistența necesară la aeroport și la îmbarcare, respectiv debarcare.

Serviciile de asistență din partea transportatorilor aerieni includ:

 • transportul câinilor utilitari recunoscuți în cabină, sub rezerva reglementărilor interne; 
 • în afara echipamentelor medicale, transportul a maximum două articole de echipament de mobilitate pentru o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă, inclusiv cărucioare electrice cu rotile (sub rezerva obligației de preaviz de 48 de ore și a posibilei limitări de spațiu la bordul aeronavei, precum și sub rezerva aplicării legislației relevante în materie de bunuri periculoase);
 • comunicarea informației esențiale cu privire la zbor în formate accesibile;
 • depunerea tuturor eforturilor posibile în vederea adaptării locului atribuit la bordul aeronavei la necesitățile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă ca urmare a solicitării acestui serviciu, sub rezerva cerințelor de siguranță și disponibilitate;
 • asistență la deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar.

În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, transportatorul aerian depune toate eforturile posibile de a atribui persoanei respective un loc lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă.

Drepturile pasagerilor minori neînsoțiți

Atunci când un minor călătorește neînsoțit, trebuie să știți că reglementările liniilor aeriene diferă, prin urmare trebuie sa vă informați înainte de a achiziționa tichetul de călătorie. Unele companii (în general, companiile aeriene low-cost) nu oferă un astfel de serviciu. Minorul trebuie să fie adus la aeroport de un adult. Minorii care călătoresc la altă clasă, chiar dacă în același avion, sunt considerați a fi neînsoțiți. Părintele sau tutorele completează un formular în care este menționat un alt părinte sau tutore care îl va prelua pe copil la destinație.

De cele mai multe ori, serviciul de asistență a minorilor care călătoresc neînsoțiți este considerat un serviciu al companiei aeriene, prin urmare se solicită un cost suplimentar. Pentru coborâre, minorul este mutat către cea mai apropiată ieșire, astfel încât să poată coborî în siguranță și să poata fi preluat de o persoană care îl va duce până la locul de întâlnire cu persoana adultă ce îl va prelua.

Surse:

 • Decizia Consiliului nr. 2001/539/CE din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal)
 • Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor
 • Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului
 • Pagina de internet a Uniunii Europene, secțiunea “Drepturile pasagerilor din transportul aerian”: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm
 • Pagina de internet a Centrului European al Consumatorilor din România: www.eccromania.ro

Tags: drepturi pasageri, transport aerian, refuz îmbarcare, întârziere zbor, anulare zbor, bagaje pierdute, minori neînsoțiți, persoane cu handicap, mobilitate redusă

Aeroporturi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Companii aeriene

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Evenimente aviatice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informații utile

 • 1
 • 2
 • 3

Instituții aviatice

 • 1

Instituții de învățământ

 • 1

Legislație

 • 1

Istoria aviației române

 • 1
 • 2

Specialiști în aviație

 • 1

Urmărește-ne pe Faccebook și Twitter: Aeroportal News - Facebook Aeroportal News - Twitter